service_bg

KEMISKE EGENSKABER

I samråd med os, kan du være sikker på, at du vælger det rette plastmateriale til din opgave.

Præcise definationer

Mange faktorer har indflydelse på, hvilken plasttype der egner sig bedst til dit plastemne. Skemaet herunder skal derfor betragtes som vejledende. Det  sammenligner de forskellige materialer og giver dig således et godt overblik. De angivne værdier er ud fra typiske  anvendelsessituationer. Udgangspunktet er det bedst egnede materiale til den laveste pris. Når skemaet viser, at flere materialer tilsyneladende er lige egnet, vil de følgende faktorer have indflydelse på valget. Det rigtige valg af plasttype afhænger nemlig af, hvilke egenskaber dit plastemne skal besidde. Du kan starte med at definere følgende: 

Hvilke påvirkninger bliver emnet udsat for?
Er det kort- eller langvarige belastninger?
Slag og rystelser?
Temperatur, fugtighed, og eventuelle kemikalier?
Hvis der er tale om slid, hvordan er så modglidefladen?