service_bg

fødevaresikkerhed

Hos OTV sikrer vi vores kunder den nødvendige fødevaredokumentation og sporbarhed på vores plastmateriale.

Sporbarhed og dokumentation

Vi er en del af en større helhed, og derfor er vi også stolte af at tage et ansvar, der sætter aftryk. Vi var f.eks. de første, der fik vores europæiske plastleverandører til at indføre sporbarhed og dokumentation på deres produktion. Det gav vores kunder i fødevareindustrien et forspring, da de fik deres dokumentation og sporbarhed på plads, inden det blev et krav for fortsat eksport til vigtige markeder.

Fødevaresikkerhed

OTV er registret ved Fødevarestyrelsen i Fødevareregion Syd. Alle virksomheder, der importerer og sælger materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, skal registreres ved Fødevarestyrelsen.

Som ansvarlig virksomhed har vi egenkontrol og dokumentation til vores kunder i form af overensstemmelseserklæringer (Declaration of Compliance) suppleret med migrationstests fra vores leverandører. Herved sikrer vi, at den del af vores tekniske plast, der er bestemt til kontakt med fødevarer, overholder lovgivningen. Vi importerer udelukkende teknisk plast fra EU og lever op til den gældende EU-lovgivning om fødevarekontaktmaterialer – FKM.

I Overensstemmelseserklæringen vil fremgå, at materialet er i overensstemmelse med:

  • Forordning 1935/2004/EC
  • Forordning 10/2011/EC
  • Fremstilling af plastmaterialet samt emner bearbejdet af materialet er udført i henhold til 2023/2006/EC (GMP – Good Manufacturing Practice)
  • Sporbar metodik og egenkontrol forefindes som led i opfyldelsen af ovenstående forordninger samt 2023/2006/EC
  • Materialet indeholder ikke “Dual Use Additiver”

Sporbarheden fra færdigprodukt ved kunden til fremstilling af det anvendte plast halvfabrikata ved OTVs leverandører kan efter kundens ønske gennemføres med identifikationsnr./chargenr. på ordre og fakturaer på fødevarekontaktmaterialerne i henhold til 1935/2004/EC og 10/2011/EC.

OTV kan dog ikke udstede generelle erklæringer om efterkommelse af 1935/2004, idet vi også forhandler materialer, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, og da vi som underleverandør ikke nødvendigvis har kendskab til produktets anvendelse. Det er derfor nødvendigt, at OTV i forbindelse med ordreafgivelsen bliver gjort opmærksom på, hvor detaljeret sporbarheden skal være og om der ønskes en overensstemmelseserklæring medsendt. Kontakt os gerne for rådgivning.

OTVs processer vedr. fødevaresikkerhed samt alle erklæringer er fastholdt i vores ISO 9001:2015. Kvalitet, kort leveringstid og høj leveringssikkerhed har stor fokus på OTV – også de emner, der skal have en overensstemmelseserklæring.

Infoblad

Hvorfor blå plast?

I fødevareindustrien kan man med fordel anvende blå plast. Blå plast har den sikkerhedsmæssige fordel, at skulle små plastsplinter ende i fødevaren er de meget synlige og dermed nemmere at opdage.

Plasteksperter

283A4451_sh
283A4523_sh

Vil du vide mere om brugen af ultramarine blå plast? Kontakt os gerne for yderligere information.