service_bg

dokumentation

Vi satser alt på plast med præcision, når vi retter øjnene mod fremtiden for at hjælpe vores kunder med det rette design- og materialevalg.

Dokumentation og certificeringer

Vi bidrager til en bæredygtig fremtid, og vi påvirker vores omgivelser positivt. Blandt andet med Operation Clean Sweep, hvor vi skåner miljøet for plastspåner, og får al vores strøm fra vindmøller. Faktisk havde vi haft bolden i spil længe, da FN’s Verdensmål kom på banen. Det er derfor, vi er en troværdig partner med stolte og ansvarlige medarbejdere, som sætter aftryk, der holder.

Operation clean sweep

Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, der skal forebygge, at plast ender i verdenshavene. Vi har således bl.a. forpligtet os til at sikre, at vi opsamler plastspåner i produktionen, og derefter bortskaffer dem miljørigtigt.  OTV udarbejdede og gennemførte i 2019 en handlingsplan, for at sikre at plastspåner ikke lukkes ud i miljøet. Der er indsat spånopsamlere i kloakker, spånudsugningsanlægget er opgraderet og der er indarbejdet faste procedurer i arbejdsgangene. 

iso 9001:2015

Brug af ISO 9001:2015 er med til at sikre, at kunderne får ensartede, gode produkter og tjenester af høj kvalitet, hvilket igen bringer mange forretningsmæssige fordele.

arbejdstilsyn

OTV har en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det betyder, at vi ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

rohs2

RoHS2-direktivet lægger restriktioner på 6 farlige stoffer/materialer, der anvendes i elektronisk/elektrisk udstyr. Vi har indhentet erklæringer fra vores leverandører (der alle ligger i EU) på, at deres plastmateriale overholder RoHS2 direktivet.

kreditvurdering

Vi driver en økonomisk sund virksomhed, hvilket understøttes af vores AAA-kreditvurdering, som er den højeste rating. Det beviser at vi hos OTV har en særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. 

erhvervsprisen

I 2018 blev vi hos OTV hædret med UdviklingVejens Erhvervspris. UdviklingVejen overrækker årligt Erhvervsprisen til en lokal virksomhed i Vejen Kommune, som har gjort en forskel i forhold til forskellige vækstparametere. 

reach direktivet

REACH er et EU direktiv (1907/2006) om kemikalier og sikker brug heraf. Formålet med REACH er at forbedre beskyttelsen af mennesker og miljøet, sikre den frie bevægelighed af substanser på det Europæiske marked samt øge konkurrenceevnen og innovationen i den kemiske industri.

Hos OTV importerer vi teknisk plast, der indkøbes i EU. Det leveres enten som plader, stænger eller emnerør. På OTV sker den videre forarbejdning udelukkende i form af fræsning, drejning, bukning og svejsning. Derfor er vi hos OTV ikke direkte omfattet af REACH registreringen. Vi har dog som importør henstillet alle vores leverandører, at tilsikre, at de selv, såvel som deres leverandører, opfylder kravene i REACH direktivet. Downstream-brugerne (som OTV) har pligt til at vurdere den kemiske sikkerhed i forbindelse med stofferne. Først og fremmest på grundlag af oplysninger fra deres leverandør.

Vores leverandører har skriftligt meddelt, at de eller deres leverandører opfylder kravene i REACH og følger tidsplanen for REACH registreringen. Systematisk opfølgning overfor leverandørerne sikrer, at vores plast ikke indeholder stoffer fra SVHC-listen uden at OTV bliver informeret herom. Registreringspligten for vores leverandører indtrådte den 1. juni 2008, med en overgangsordning, som løb helt frem til 1. juni 2018 for nogle stoffer, som blev foreløbigt registreret. 

Erklæring fra OTV  på plast materialers overholdelse af Reach kan fremsendes efter ønske.