service_bg

TOLERANCER

Vi satser alt på plast med præcision, når vi retter øjnene mod fremtiden for at hjælpe vores kunder med det rette design- og materialevalg.

Præcis som aftalt

Plastbearbejdning stiller store krav. Plast er nemlig påvirkelig af mange faktorer, som f.eks. temperatur og fugt samt det skærende værktøjs og maskinernes beskaffenhed.

Emnerne på OTV bearbejdes og kontrolleres ved en temperatur på 20-22 grader. Den efterfølgende montering eller kontrolopmåling ude ved vores kunder bør derfor i reglen altid foregå ved samme temperatur, for at undgå unødig påvirkning af plastemnet.

For at vi hos OTV kan overholde kravene til mål og tolerancer, måles hvert skærende værktøj for slitage og tolerancer før brug.

Tolerancer

Som standard anvender vi ISO 2768-1 (medium), medmindre andet er angivet eller aftalt.

Overfladeruhed

Vi har opstillet mulig overfladeruhed i forskellige plasttyper.
Det er dog kun vejledende, og vores tekniske afdeling bør kontaktes for yderligere information.

RA 0,4 – 1,0Meget fint overflade, der kræver lang bearbejdningstid
 Materiale: PETP og POM
 Værktøjskrav: Diamantbelagt værktøj
  
RA 1,6 – 3,2Pæn overflade, der fremkommer ved fræsning og drejning
 Materiale: Næsten alle tekniske plasttyper
 Værktøjskrav: Ingen specielle krav
  
RA 3,2 – …Savet overflade
 Materiale: Næsten alle tekniske plasttyper
 Værktøjskrav: Ingen specielle krav

Plasteksperter

283A4523_sh

Vi er eksperter i plast, så kontakt os, hvis du er i tvivl eller har et spørgsmål.